STATUT STOWARZYSZENIA MARSZ RÓWNOŚCI W LUBLINIE

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Stowarzyszenie Marsz Równości w Lublinie, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest samorządną organizacją społeczną.
  2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach, a także niniejszego Statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
  3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Lublin, a terenem jego działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
  4. Stowarzyszenie może przystępować i być organizacją członkowską organizacji krajowych i zagranicznych o podobnym profilu działania. O przystąpieniu do organizacji decyduje Walne Zgromadzenie Osób Członkowskich w drodze uchwały.
  1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

    1. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
    2. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

Wspieram: 20

Potrzebujemy tylko podstawowych danych

Możecie także ustawić w swoim banku comiesięczny przelew, dzięki któremu będziesz mógł nas regularnie wspierać. Zapraszamy do wpłat na konto

Numer konta stowarzyszenia
15 1140 2004 0000 3902 7880 5588

SWIFT: BREXPLPWMBK
mBank S.A.(RETAIL BANKING) Skrytka nr 2108, 90-959 Łódź

Tytułem: Darowizna na cele statutowe