Naszym głównym celem jest działalność na rzecz prawnej i rzeczywistej równości ludzi bez względu na ich orientację psychoseksualną i tożsamość płciową a także działania wspomagające rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.
W naszej działalności kierujemy się takimi zasadami jak: 

Apartyjność
Nie popieramy żadnego urgupowania politycznego. Wspieramy wszystkich kandydatów i kandydatki, uwzględniające potrzeby społeczności osób LGBT+ w swoich programach.

Dialog
Rozmawiamy ze wszystkimi ugrupowaniami, które chcą rozmawiać z nami – dostarczamy wiedzę i propozycje realnych, sprawdzonych rozwiązań skierowanych do społeczności LGBT+

Niezależność
Osoby członkowskie Miłość Nie Wyklucza nie ubiegają się o stanowiska polityczne z ramienia żadnej partii. Stowarzyszenie nie przyjmuje pieniędzy od ugrupowań politycznych.
Back to Top