STATUT
Dokładne zasady funkcjonowania naszego stowarzyszenia 
można znaleźć w statucie.

Główne źródła finansowania naszych działań to darowizny, zbiórki publiczne oraz składki członkowskie. ​​​​​​​

SPRAWOZDANIA
Sprawozdanie za 2019 rok już wkrótce
Back to Top