Marsz Równości w Lublinie
Jesteśmy stowarzyszeniem w trakcie rejestracji. Naszym głównym celem jest działalność na rzecz prawnej i rzeczywistej równości ludzi bez względu na ich orientację psychoseksualną i tożsamość płciową a także działania wspomagające rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.
Dokładne zasady funkcjonowania naszego stowarzyszenia można znaleźć w statucie a dane finansowe w corocznych raportach finansowych które będziemy przedstawiać.
Zakres naszego działania wykracza znacznie poza organizacje co rocznego święta tolerancji i akceptacji jakim jest Marsz Równości w Lublinie. Chcemy realizować szereg działań (w tym także badań), które wymagają od nas współpracy z ekspertami. Poszukujemy także aktywistów i aktywistek, którzy nie boją się tęczy!
Trzy osobowy zarząd stowarzyszenia stanowią: Honorata Sadurska, Alicja Sienkiewicz oraz Bartosz Staszewski.

KRS: 0000784258 NIP: 7123386319
Adres siedziby: Fryderyka Chopina 41 / 2, 20-023 Lublin, Polska
Zachęcamy do wpłat na konto: 
15 1140 2004 0000 3902 7880 5588
o treści: "darowizna na cele statutowe"